ขออภัยในความไม่สะดวก ทางร้านขอแจ้งปรับเวลาทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 เป็นเวลา 9.00-18.00 น. ทั้งนี้ยังสั่งสินค้าได้ตามปกติ
สินค้าทุกเเบบส่งฟรี ทั่ว กทม. เเละนนทบุรี
ค้นหาคำยอดนิยม
ช่อดอกไม้
ดอกกุหลาบ
เดซี่
ทานตะวัน
มาแรงตอนนี้
Aurora
Shining
Diana
Macro

The meaning of the sunflower related to love

หมวดหมู่บทความ : ดอกไม้
26 เม.ย. 2566
about
about
about
about
As many people know, sunflowers are flowers that symbolize freshness, brightness, and cheer. However, when it comes to love, this beautiful flower has a deeper meaning. Today, LoveYouFlower™ will tell you the story, legend, and deep meaning of this yellow flower that faces the sun and let everyone read it. And for those who have read it and want to give a sunflower to someone they love, after we know the meaning, LoveYouFlower™ will show everyone how we can give sunflowers to someone or give them on any occasion.

History of the sunflower

The origin of sunflowers comes from ancient Greek legend, it's about a goddess named Clytie, her beauty was favored by many gods, but she did not care about them. until one day, a storm occurred and Clytie swept away she first saw the sun, or the god Apollo at that time. Clytie fell in love with the sun deeply, she watched it for nine days without interruption but never received any attention. Until other gods began to sympathize and see the situation, they changed Clytie into a sunflower, so she could always face the sun and be with him forever.

The meaning of sunflowers

In terms of love, sunflowers symbolize pure and steadfast love, like Clytie who constantly gazed at Apollo. Therefore, giving someone a sunflower means telling them that my love for you will be constant, and unchanged, like how the sunflower always faces the sun. In addition to this meaning, sunflowers also represent happiness, and cheerfulness and are suitable to be given as gifts to bring joy and happiness.
What about the legend and meaning of sunflowers in other aspects that are not just about happiness and cheerfulness? Reading it makes you feel that it is related to the steadfast love of Clytie for Apollo, who just sat and stared without going anywhere. It's not true love if you can't do it, right? It can be called someone consistent with true love. From this perspective, it can be said that sunflowers are very suitable as flowers to give to the people we love.

When can sunflowers be given as a gift?

In terms of love, telling someone how you feel, or asking for marriage, the sunflower can convey your message of pure and steadfast love, similar to how the Greek goddess Clytie loved Apollo deeply and never strayed from her gaze. In addition to this connotation, the sunflower is also a symbol of joy and happiness, making it an ideal gift to express your wish for the other person to have nothing but happiness and positivity in their life.

It can also be used as a bridal flower. Usually, when talking about weddings, we think of white or pastel-colored flowers, but in other countries, there are many different designs for bridal flowers, one of which is the sunflower. This type of flower is usually used to create a warm and cheerful atmosphere, making it perfect for outdoor weddings or for a wedding theme that has a rustic, countryside, or nature touch.

Visiting patients: If you are looking for something to cheer up a sick person or a gift for a patient, LoveYouFlower™ recommends sunflowers. The bright colors of this flower can help brighten the mood of the patient in a way you wouldn't believe. Expressing congratulations: Besides the other occasions mentioned earlier, it would be a shame to miss out on the opportunity to express congratulations. Sunflowers are considered suitable for this occasion as well. Whether it is for a new business opening, a promotion, or even just at home, it is common to give sunflowers to new graduates, for example, as a way to express congratulations and good luck for the future.

Apology or expressing regret: Even though we rarely see someone giving this type of flower as an apology or expressing regret, it is still possible. Because no matter what type of flower it is, the most important thing is the feeling that comes from the giver's heart. The sunflower is a helper in creating a smile on the recipient's face after hearing our apology.

Sunflower Bouquets recommendation from LoveYouFlower™

Now that you know the meaning and appropriate occasions to give sunflowers, it's time to introduce sunflowers at our shop. Starting with a bouquet of 3 lovely sunflowers. Decorated with flowers such as Gypsophila, Eryngium, and Xanadu leaves, simple and classic in style. Gives a warm feeling every time you look at it, the price is only 1,690 baht, and suitable for giving to important people or special people on any occasion.
Next, we would like to recommend a spectacular bouquet of sunflowers, complete with 15 flowers decorated with Caspia, and Gypsophila flowers outside, arranged with white paper bouquets. The inner part is arranged with clear plastic in rainbow colors. It is tied with a white and golden brown ribbon printed with Love You Flower print. It is suitable as a bouquet to fill up the brightness and good memories for you and your significant other.
All of these are just a part of the sunflower bouquet that our shop offers. If anyone who reads this article wants to buy as a gift for someone you love, you can see more here 👉 View sunflower bouquet products.

Buy with LoveYouFlower™. We have a free delivery service throughout Bangkok. This special offer is only available at LoveYouFlower™.

ประเภทสินค้าที่หลากหลาย

เลือกให้ตามโอกาสสำคัญ