จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

กล่องดอกไม้

ดอกไม้บรรจุแน่น
สื่อความรู้สึกจากใจ
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower