ขณะนี้ดอกไม้ขาดตลาดเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าจากประเทศจีนได้ อาจต้องมีการเปลี่ยนชนิดดอกไม้ตามความเหมาะสม ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซด์www.loveyouflower.com เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างมาก ดังนั้นเราจึงจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่ระบุไว้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของทางร้าน ทางร้านขอเรียนว่าทางร้านมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางร้าน ซึ่งทางร้านจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยทางร้านขอเรียนว่า ปัจจุบันทางร้านได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของทางร้านโดยเคร่งครัด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้
 • ชื่อ
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 • ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 • เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์
เราขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ที่จัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

วิธีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ www.loveyouflower.com

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในเรื่องชื่อ อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยตนเอง ท่านสามารถแก้ไขได้โดยทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกของทางร้าน “LOGIN/REGISTER” หลังจากที่เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย ให้ดูในส่วนของ My Profile จะมีลิ้ง “Edit” แล้วทำการแก้ไขข้อมูลได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งระบบจะทำการจัดเก็บข้อูมูลใหม่ที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อท่านได้ทำการยืนยันอีกครั้ง และออกจากระบบหรือปิดหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆนอกเหนือจากเครือบริษัทของเราและบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านชำระเงินจากทางร้านให้ท่าน อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่ทางร้าน LoveYouFlower™ อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฏหมาย ทางร้านมีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Act) และ ข้อปฏิบัติความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ (The National Privacy principles)

หากท่านเชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อ [email protected]

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.loveyouflower.com เซิฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมค้นผ่าน (บราวเซอร์) ของท่านโดยอัติโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบด้วย

 • ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน
 • เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • หน้าเว็บไซต์ ใน www.loveyouflower.com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ
ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆด้วย

การโฆษณาออนไลน์

เนื่องด้วยเว็บไซต์ www.loveyouflower.com ใช้บริการ Google AdWords Remarketing ในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต นั่นหมายความว่าหลังจากที่ผู้ใช้เคยเข้าเยี่ยมเว็บ www.loveyouflower.com แล้ว อาจมีโฆษณาของ LoveYouFlower™ ตามไปปรากฏบนบริเวณสำหรับโฆษณาเมื่อผู้ใช้เข้าหน้าเว็บไซต์อื่นๆ

ทั้งนี้ Google และผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นๆจะทำการ Remarketing โดยจัดเก็บหมายเลข Browser ของผู้ใช้ (โดยใช้ “Cookie”) เพื่อจดจำการเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ และให้โฆษณาตามไปปรากฏแก่ผู้ที่มีหมายเลข Browser ที่เก็บไว้ อนึ่งหมายเลขนี้จะระบุเว็บ Browser ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่ซ้ำกัน แต่มิได้ระบุบุคคล และไม่สามารถสร้างการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้

ท่านสามารถเลือกรับโฆษณาออนไลน์จากทาง Google ได้โดยคลิกไปที่ Google Ad Preferences page และหากท่านไม่ปราถนาที่จะรับโฆษณาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านเลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

LoveYouFlower™ มีสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ทางร้านขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของทางร้านแต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางร้าน ทางร้านจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ทางร้านสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ทางร้านเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

เราพร้อมรับฟังข้อติชมหรือร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคล

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อติชม ร้องเรียนใดๆ โปรดส่งมาหาเรา ที่ [email protected]