จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

ความสวยงามที่คงอยู่ตลอดไป
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower