เมื่อคุณลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าจากร้านดอกไม้ LoveYouFlower™ แล้วพบว่า สินค้าเกิดความชำรุดเสียหายจากทางร้าน หรือไม่ได้จัดส่งให้ตามวัน-เวลาที่ให้จัดส่ง ทางร้านยินดีชดเชยให้ในกรณีต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วพบว่าสินค้าเสียหาย ดอกไม้เหี่ยว ผลไม้เน่าเสีย ช้ำ หรือมีปัญหาใด ๆ ลูกค้าสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งทราบทันทีที่ได้รับสินค้า เพื่อให้พนักงานจัดส่งนำกลับมาแก้ไขหรือเปลี่ยนดอกไม้หรือกระเช้าผลไม้ให้ใหม่ และทำการจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง

2. กรณีที่ทางร้านจัดส่งสินค้าล่าช้าเกิน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ทางร้านยินดีรับผิดชอบและพร้อมชดเชยให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสม

ร้านดอกไม้ LoveYouFlower™ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชดเชยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. กดดูเบอร์โทร 02-XXX-3193 02-026-3193