จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้
สดใหม่ทุกวัน
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower