ขณะนี้ดอกไม้ขาดตลาดเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าจากประเทศจีนได้ อาจต้องมีการเปลี่ยนชนิดดอกไม้ตามความเหมาะสม ขออภัยในความไม่สะดวก

Step 1: Ordering

After choosing product from our website, customer can order by…

Line

●  by adding Click view [email protected] Click here (must include @ sign) or scanning shop’s QR Code from our website
● then order the product with our staff by direct chat.

Email

●  by sending purchasing information (product’s code / customer or receiver’s name and phone number / received address / sending day and time) to the e-mail Click view E-mail Click for send Email .
* We delivery free in Bangkok, please check your delivery area with our staff before order. *

Step 2: Payment


Payment: via Bank transfer

Transfer to Account name: LoveYouFlower through one of the folling Banks:

●  Kasikorn Bank, Central Rama 3 Branch, account number 036-3-42317-5
●  Bangkok Bank, Central Rama 3 Branch, account number 086-7-21629-3
●  Krungthai Bank, Central Rama 3 Branch, account number 768-0-28966-2

You can easily make a transfer at any ATM or Bank counter near your home.

Step 3: Confirmation

● After paying through the bank account, please inform us via:

* After confirming the payment information, the order process will be completed, and your product will be sent to the given address. *