จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

สำหรับลูกค้าที่มียอดชำระผ่านช่องทางเพย์สบาย รับอั่งเปา วาเลนไทน์ (บัตรกำนัล Big C ) มูลค่า 500 บาท ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค. 58

ลูกค้า 5 ท่านแรกสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการที่มียอดชำระค่าสินค้า/ บริการสูงสุด ผ่านช่องทางเพย์สบาย รับ อั่งเปา วาเลนไทน์ (บัตรกำนัล Big C ) มูลค่า 500 บาท ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค. 58 (จำกัด 5 ท่านแรก/ร้านค้า/เดือน)

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่มียอดชำระค่าสินค้า/ บริการสะสมสูงสุดตลอดรายการ 1 ท่านแรก รับเพิ่ม บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท (จำกัด 1 ท่านแรก/ตลอดรายการ)

หมายเหตุ
– สงวนสิทธิ์การรับบัตรกำนัลบิ๊กซี สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ที่มียอดซื้อสูงสุด 5 ท่านแรก/ร้านค้า/เดือน
– สงวนสิทธิ์การรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ที่มียอดซื้อสูงสุด 1 ท่านแรก/ตลอดรายการ
– กรณีที่จำนวนรายการชำระเท่ากัน สงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำรายการก่อนเป็นอันดับแรก
– ขอสงวนสิทธิ์สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ
– รอบในการสรุปรางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2558 , ครั้งที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2558
– ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัล 1 รางวัล/ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย คือ 1 ก.พ.- 31 มี.ค. 58
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.paysbuy.com/news-138.aspx