จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

แจกันดอกไม้มอบให้ผู้ใหญ่

ดอกไม้แทนความเคารพรัก
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower