ขณะนี้ดอกไม้ขาดตลาดเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าจากประเทศจีนได้ อาจต้องมีการเปลี่ยนชนิดดอกไม้ตามความเหมาะสม ขออภัยในความไม่สะดวก

ในโลกเรามีการสื่อสารมากมายหลายวิธีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษามือรวมถึงท่าทางและอื่นๆ อีกมากและดอกไม้ก็เป็นหนึ่งในนั้น ดอกไม้สวยๆ ไม่ว่าจะชนิดใด ดอกอะไรได้ถูกนำมาเป็นตัวแทนความรู้สึกในการที่จะสื่อสารกับผู้รับว่าผู้ให้รู้สึกอย่างไร วรรณคดีไทยมีบทกวีชื่นชม เปรียบเทียบและพรรณนาถึงดอกไม้สวยๆ อยู่มากมาย เช่น

กลิ่นแก้วแก้วกลิ่นชัด พระพายพัดรำเพยกระพือ นามแก้วดอกแก้วคือ แก้วเนตรพี่นี้ใช่ใคร ดอกแก้วสีขาวผ่อง ไม่เหมือนน้องต้องติดใจ ขาวเหลืองเรืองเรื่อใส ในแหล่งหล้าหาไหนทัน
วรรณคดี : กาพย์เห่เรือ
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ดอกไม้สวยๆ ที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีย่อมทำให้ผู้รับรับรู้ได้ว่าผู้ให้พิถีพิถันเพียงใด ยามออกค้นหาดอกไม้เหล่านั้นเพื่อผู้รับ
แต่ไม่ว่าดอกไม้สวยงดงามเพียงใด ก็ไม่สวยไปกว่าใบหน้าของผู้รับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มอันเบิกบานอิ่มเอิบยินดี