จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

กระเช้าผลไม้เยี่ยมคนป่วย

กระเช้าแทนความห่วงใย
มอบกำลังใจให้คนสำคัญ
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower