จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

ตุ๊กตา

ตุ๊กตาสื่อรักแทนใจคุณ
มอบแด่คนที่คุณรัก
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower