จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

ช่อดอกไม้ให้แม่

ช่อดอกไม้ให้แม่สวยๆ
จัดอย่างประณีต
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower