จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

ช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ในทุกโอกาส
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower