จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

ช่อดอกไม้แทนความเสียใจ

ช่อดอกไม้
แทนความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower