จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

ช่อดอกไม้เยี่ยมคนป่วย

ช่อดอกไม้เยี่ยมคนป่วย
ให้หายไวไว
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower