จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

ช่อดอกไม้สำหรับขอโทษ

ไม่กล้าขอโทษ
ดอกไม้บอกแทนได้
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower