จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

ช่อดอกไม้สำหรับขอบคุณ

เต็มช่อ เต็มใจ
เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณ
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower