จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

ช่อดอกไม้วันเกิด

พิเศษยิ่งกว่าใคร
ใส่ใจยิ่งกว่าที่เคย
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower