จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

กระเช้าแบรนด์

ตัวแทนความรักและความห่วงใย
สื่อแทนใจให้คนสำคัญ
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower