จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

แจกันดอกไม้ประดิษฐ์เยี่ยมคนป่วย

ตัวอยู่ไกล แต่ใจใกล้กันได้
ด้วยบริการจาก LoveYouFlower™
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower