จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

กระเช้าดอกไม้เยี่ยมคนป่วย

ส่งความห่วงใยให้ได้
แม้ไม่ได้ไปด้วยตัวเอง
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower