จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

กระเช้าดอกไม้

กระเช้าดอกไม้แทนใจ
ให้กันได้ทุกโอกาส
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower