• ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-7 เมษายน สามารถจัดส่งได้วันที่ 9-12 เมษายน
   • ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 8-10 เมษายน สามารถจัดส่งได้หลังจากวันที่สั่งซื้อ 2 วัน
   • สินค้ามีจำนวนจำกัด
   • สินค้าจัดส่งวันที่ 9 – 12 เมษายน 2564
   • สินค้าเป็นรูปแบบพรีออเดอร์ จึงไม่สามารถสั่งและจัดส่งภายในวันได้
   • รบกวนลูกค้าตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงทางร้านขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

** ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลูกค้ากรณีจัดส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งจากทางลูกค้าค่ะ **