• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสีและจำนวนของดอกไม้ โบว์ หรือกระดาษค่ะ
  • ขอความกรุณาชำระค่าสินค้าภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากสั่งซื้อค่ะ
  • ช่วงวันวาเลนไทน์ (8-16 ก.พ.) มีการสั่งสินค้าจำนวนมาก ทางร้านจึงมีนโยบายดังนี้ค่ะ
   • แบ่งช่วงเวลาจัดส่งออกเป็น ช่วงเช้า (8.00-13.00 น.) ช่วงบ่าย (13.00-18.00 น.) และช่วงเย็น (18.00-22.00 น.) ซึ่งลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในช่วงเวลาที่สั่งซื้อ แต่ไม่สามาถระบุเวลาที่แน่นอนได้ค่ะ
   • หากผู้รับไม่มารับสินค้ากับแมสเซนเจอร์ภายใน 10 นาที ขอสงวนสิทธิ์นำสินค้าฝากไว้หรือนำสินค้ากลับมาที่ร้านก่อนแล้วจึงนำส่งใหม่ภายหลัง โดยจะส่งสินค้าชิ้นเดิม และมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม
   • ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. หากต้องการเปลี่ยนสถานที่จัดส่งสินค้า กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อไม่ให้กระทบกับออเดอร์อื่น ๆ หากมีการแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดส่งกะทันหัน ทางร้านขอเลื่อนวันจัดส่งเป็นวันที่ 15 ก.พ. หรือคิดค่าบริการเพิ่ม 500-1,000 บาท และอาจเปลี่ยนช่วงเวลาจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางร้านจัดส่งวันเดิมค่ะ
   • หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า กรุณาแจ้งทางร้านก่อนวันที่ 9 ก.พ. มิเช่นนั้นทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยหักค่าดำเนินการ 15% ค่ะ
   • สินค้าไม่ส่งเขตหนองจอก

** ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลูกค้ากรณีจัดส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งจากทางลูกค้าค่ะ **