จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม
   • หมายเหตุ
    • ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2564  สามารถจัดส่งได้วันที่ 7-15 สิงหาตม 2564
    • ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 5-11 สิงหาคม 2564 สามารถจัดส่งได้หลังจากวันที่สั่งซื้อ 3 วัน
    • สินค้ามีจำนวนจำกัด
    • สินค้าจัดส่งวันที่ 7-15 สิงหาคม 2564
    • สินค้าเป็นรูปแบบพรีออเดอร์ จึงไม่สามารถสั่งและจัดส่งภายในวันได้
    • รบกวนลูกค้าตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงทางร้านขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

    ** ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลูกค้ากรณีจัดส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งจากทางลูกค้าค่ะ **