จากสถานการณ์ดอกไม้ขาดตลาด ทางร้านอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ตามความเหมาะสม

การ์ด.

การ์ดสื่อข้อความดีๆ
หลากหลายแบบ
คัดกรองสินค้า
LoveYouFlower